HOLTET BARNEHAGE SA
Tel: 77070428    Adr: Sildrev 35,   9414  HARSTAD    Send oss epost
325652 sidevisninger
 

Planleggingsdager 2018-2019 ( 14/05/2018 )

Følgende planleggingsdager gjelder for barnehageåret 2018-2019:

*16. og 17. august

*19. november

*2. januar

*31. mai 


Ledig barnehagelærerstilling ( 14/05/2018 )

Ledig fast barnehagelærestilling fra 01.08.18.

Se annonse under mappen 'Dokumenter'. 


Planleggingsdager 2017-2018 ( 17/06/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Planleggingsdagene for barnehageåret 2017-2018:

*17. og 18. august (torsdag og fredag) 

*20. november (mandag)

*2. januar (tirsdag) (kan flyttes til 3. januar i tilfelle kurs i kommunal regi)

*11. mai (fredag) 

Disse dagene er sammenfallende med kommunale barnehager. Skolene har fri alle dager.

Med forbehold om endringer. 

 


Om barnehagen ( 10/02/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Holtet Barnehage SA er et samvirkeforetak som eier og driver barnehage. Foreldrene står som eiere gjennom andelinnskudd som tilbakebetales når denne sies opp. Barnehagen ble åpnet 19. desember 1994, og gir idag plass til 69 barn hver dag fordelt på 5 avdelinger, derav 1 avdeling i Lavvoen forbeholdt 11 5-åringer. Pr. idag arbeider 18 personer her fordelt på 17,4 årsverk. Vi holder til i Øvre Holtet, 7 km. sør for Harstad sentrum,og har skogen som nærmeste nabo. Friluftsliv preger mye av innholdet hos oss, vi ønsker å lære barna å bli glad i naturen, oppleve den og ta vare på den. Vi har opp igjennom årene arbeidet med nettverksbygging slik at barna og deres foreldre skaper trygge rammer og nettverk seg i mellom, noe som er overførbart til skolen. Vi jobber også med at førskolebarna skal få treffe barn fra andre barnehager som de skal begynne på skolen sammen med.Foreldrene er vår viktigste ressurs, og gir gode og viktige bidrag til våre hverdager,både som praktisk hjelp til ulike aktiviteter og arrangementer samt som gode samtalepartnere til det beste for enkeltbarnet.

Virksomhetsplanen som ligger under Dokumenter sier mye om hvem vi er

Velkommen til barnehagen vår!


Barnehagens plassering ( 22/08/2011 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser øverst i Holtet, ca. 7 km fra Harstad sentrum. Skogen og fjellet er nærmeste nabo, og naturen preger vår hverdag. Vi har også 2 lavvoer som benyttes flittig hele året hvor vi koser oss med varme i ovnen (særlig på vinteren) og mat.
Foreldrene deltar i mye av det vi foretar oss, og innehar stor kompetanse.

Lavvoplasser ( 16/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText
Her i Holtet har vi ei lavvoavdeling som den eneste i Harstad. Den gir et heldagstilbud til 12 femåringer.
Lavvoen er laget av tre, er isolert og har et inngangsparti hvor vi også har satt inn et toalett. Vedovnen varmer godt, og barna har alt de trenger i Lavvoen. Avdelinga disponenerer selvsagt også hovedhuset med sine fasiliteter. Vi har investert i ski, tursekker, hodelykter, turkniver m.m. til alle Lavvo-barna + de 2 voksne. Barna lærer å spikke, gjennomfører mange turer i året, bl.a. til Kilkam, Heia, Gangsåstoppen og Krafthallen samt fjelltur til Hinnstein og Kvitnesveten. Turer i skog og mark i nærområdet er en selvfølge.  Lavvoen har også annet turutstyr, bl.a. til å lage varm mat  over bålet. Vi har en flott gapahuk i nærheten av Lavvoen, som blir mye benyttet hele året. Midler fra Fylkesmannen gir lavvobarna mulighet for vann- og svømmetrening i Grottebadet i løpet av barnehageåret.
 
 
Velkommen til en kikk innom!

Hvordan søke barnehageplass i Holtet barnehage? ( 12/10/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText
Alle som skal søke plass hos oss, må kjøpe andel i barnehagen. Andelsbeløpet er kr. 3200,-, en andel pr. plass, der kr 3000,- vil bli tilbakebetalt ved oppsigelse av andelen. Kontonr. for andel: 4730 66 98 601.
Felles søknadsskjema for alle barnehagene i Harstad (samordnet opptak) finnes på http://www.harstad.kommune.no/ under "Barnehager". Velkomstbrev sendes når andel er registrert på konto. Vedtekter og virksomhetsplan finnes på hjemmesida.
Dersom noen ønsker å bytte barnehage, kan dette gjøres ved å fylle ut en overflyttingssøknad som leveres til den barnehagen hvor barnet har plass.
Ta gjerne kontakt på telefon 77 07 04 28 eller send oss epost på
Barnehagens vedtekter og virksomhetsplan ligger under "Dokumenter" til venstre.

Velkommen som søker!

Åpningstid ( 07/08/2014 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Barnehagens åpningstid er i utgangspunktet kl. 07.30 - 16.30, men vi gir et utvidet tilbud morgen og ettermiddag for de som har behov for det fra 07.00 til 17.00.

Enkeltbarnet har likevel en begrenset oppholdstid inntil 9 timer pr dag.


Uke- og periodeplaner ( 15/06/2012 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText
Periodeplanene er lagret på dokumenter til venstre.
Ukeplaner sendes på mail til alle foreldrene.


 

 
Til nedlasting- alle dokumenter
Ledig fast barnehagelærerstilling
Last ned
Periodeplan april-juni 2018
Last ned
Periodeplan januar-mars 2018
Last ned
Periodeplan desember 2017
Last ned
Periodeplan juli-september 2017
Last ned
Periodeplan oktober-november 2017
Last ned
Samvirkevedtekter
Last ned
Periodeplan januar - mars 2017
Last ned
Virksomhetsplan 2015-2018
Last ned
Driftsvedtekter
Last ned
 
 
 
Takk for at du besøkte HOLTET BARNEHAGE SA