HOLTET BARNEHAGE SA
Tel: 77070428    Adr: Sildrev 35,   9414  HARSTAD    Send oss epost
325654 sidevisninger
 

Personalet barnehageåret 2017-18: ( 12/09/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

Pia Hagensen, Assistent 100%

Hennie Mikalsen, Assistent 100%

Elisabeth Tysse Sanchez, Pedagogisk leder 100% 


                          

                           


Dagsrytme ( 12/09/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

ca 07.30

  • Barna kommer og lek på avdelingen

Ca 8.00

  • Vi samler barna og spiser frokost.

Ca 9.00 

  • Frokost ferdig, vi rydde av bord, Vi følger barna på badet og pusser tenner og skifter bleie. Vi kler på og går ut. Innimellom har vi en samling før vi går ut.

Ca 11.00 

  • Vi går inn og vasker hender og spiser lunsj.

Ca 12.00

  • Bleieskift og legging

Ca 14.00

  • Frukt/knekkebrød

Ca 14.30

  • Bleieskift

 Vi tar pauser når barna sover.

 Hver dag har vi forskjellige aktiviteter med barna. 

 


Informasjon om avdelingen ( 12/09/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

 Hei og velkommen til smørblomsten

Dette er en avdeling som i år gir et barnehagetilbud til 10 barn i alderen 0-3 år. Barnehageåret 2017-2018 er det 4 jenter og 6 gutter. (8 barn født i 2015 og 2 barn født i 2016)

Vi setter hvert enkelt barns behov i fokus og legger dagene til rette ut fra dette. Vi legger til rette for gode muligheter for lek, ute og inne, og god utvikling på alle områder. 

Vi på Smørblomsten er opptatte av å lage et godt miljø for små og store, der trygghet, nærhet og omsorg står i fokus.

Vi jobber for at barna skal bli sett, hørt og anerkjent for den de er. Trygghet og gode opplevelser er viktig.

Vi ønsker å lære barna å utvikle god sosial kompetanse. Dette utvikles gjennom å være sammen med andre barna i lek og sosialt samspill, og med voksne som jobber målrettet med å øke barns sosiale ferdigheter.

Vi har språk og språkutvikling i fokus. De voksne skal være gode rollemodeller og legge til rette for god språkutvikling. Vi bruker mye sang og musikk, rim og regler, eventyr og fortellinger.

Vi fortsetter å ha et tett samarbeid med Marihøna som er også er ei 0-4 års avdeling. Vi har begge månedsplaner som vi samarbeider om.

 

Med vennlig hilsen Pia, Hennie og Elisabeth.

 

  
 
Takk for at du besøkte HOLTET BARNEHAGE SA