HOLTET BARNEHAGE SA
Tel: 77070428    Adr: Sildrev 35,   9414  HARSTAD    Send oss epost
323756 sidevisninger
 

( 23/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2017-18 
 

Vi voksne på Kløverstua ønsker alle barn og foreldre hjertelig velkommen
til et nytt barnehageår!

Vi gleder oss til å møte alle sammen igjen, og til å bli kjent med dere som er
ny og som begynner hos oss nå.

Hilsen Ann Helga, Rena, Siw Åshild, Ailin og Inger Marit
VELKOMMEN!


VELKOMMEN TIL KLØVERSTUA!
Kløverstua er ei avdeling for barn mellom 2-5 år. I år har vi 17 barn på avdelingen, 8 gutter og 9 jenter 


Vi voksne som jobber på Kløverstua er Ann Helga (fagarbeider 100%), Siw Åshild (støttepedagog 100%), Rena (assistent 100%), Ailin Jensen (støttepedagog 25%) og Inger Marit (pedagogisk leder 100%). 

Vi voksne vektlegger at barna skal ha barnehagedager som er forutsigbare og som gir trygghet og trivsel. Vi ønsker å legge til rette for barnas lek, og utvikling av vennskaps-relasjoner. Både sosial- og språklig kompetanse er viktige utviklingsområder, og som vi ønsker å styrke hos barna. Dette utvikles i samspill med andre barn og trygge voksne.

Hos oss ønsker vi at alle barn skal føle seg sett, hørt og verdsatt for den han/hun er. Dette innebærer at den voksne er omsorgsfull, lyttende og støttende i sin relasjon med barna. 

Vi ønsker at dere foreldre og vi i personalet har en god dialog og et tett samarbeid om ulike behov for barna deres, slik at vi kan legge best mulig til rette for dem i barnehagen. Det er viktig at dere foreldrene kan forlate barna, og være trygg på at de trives og har det godt i barnehagen.

  


Tlf. Kløverstua 455 14178
Tlf. Inger Marit 907 66407

_________________________________________________________________ 

Informasjon:

Vi starter det nye barnehageåret med å jobbe med tilvenning. 
De nye skal første og fremst bli kjent og trygg.
Så skal ei ny barnegruppe bli kjent.
De første ukene har vi fokus på dette.I uke 38 er det nasjonal brannvernuke. Vi skal jobbe med brannvern gjennom hele uka, og gjennomfører varslede- og uvarslede evakueringsøvelser.

I tillegg skal vi ha fokus på brannvern og vil holde på med sang, tegning, samtaler og rollespill. Eldar og Vanja er to hånddukker som skal hjelpe oss å lære mer om brannvern.
 

 


DAGSRYTMEN
Vi starter med samling i garderoben kl. 08.10
Etter samlingen er det håndvask før vi spiser vi frokost. Etter frokost er det tannpuss.

Vi deler ofte opp grupper, der noen går ut og noen blir igjen inne. I smågruppene har vi aktiviteter som lesing, språkgruppe, inne-/utelek, tegning, maling eller andre formingsaktiviteter.

Før lunsj er det samling og lunsjen serveres kl. 11.30  Denne spiser vi inne/ute i barnehagen, ute i skogen dersom vi er på tur, eller i lavvoen eller gapahuken dersom været er dårlig. Ofte deler vi oss opp i mindre
grupper i lunsjen.

Vi serverer vann, frukt/yoghurt og knekkebrød kl. 14.00, og de som har behov for litt mat senere på ettermiddagen før de blir hentet får selvfølgelig det.


 BARNEHAGEÅR 2017-2018vel

                                                      ve


 

 

 


INFORMASJON ( 20/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText


 

 


 

 


 


( 20/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

DAGSRYTMEN
Vi starter med samling i garderoben kl. 08.10 Etter samlingen er det håndvask før vi spiser vi frokost. Etter frokost er det tannpuss.

Vi deler ofte opp grupper, der noen går ut og noen blir igjen inne. I smågruppene har vi aktiviteter som lesing, språkgruppe, inne-/utelek, tegning, maling eller andre formingsaktiviteter.

Før lunsj er det samling og lunsjen serveres kl. 11.30  Denne spiser vi inne/ute i barnehagen, ute i skogen dersom vi er på tur, eller i lavvoen eller gapahuken dersom været er dårlig. Ofte deler vi oss opp i mindre grupper i lunsjen.

Vi serverer vann, frukt/yoghurt og knekkebrød kl. 14.00, og de som har behov for litt mat senere på ettermiddagen før de blir hentet, får selvfølgelig det.

   
 
Takk for at du besøkte HOLTET BARNEHAGE SA