HOLTET BARNEHAGE SA
Tel: 77070428    Adr: Sildrev 35,   9414  HARSTAD    Send oss epost
323755 sidevisninger
 

Informasjon om avdelingen ( 22/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText

 

Hei alle sammen!

Snart starter et nytt barnehageår, og vi gleder oss til å møte og bli kjent med 12 nye Lavvobarn! I år er det 4 jenter og 8 gutter som starter i lavvoen.
Sammen finner vi på mye morsomt om dagene. :-)
Kanskje drar vi på tur, kanskje lager vi god mat på bålpanna, eller kanskje blir det litt eksperimentering. Uansett - vi skal ha det morsomt i lag i og rundt Lavvoen.

 
De voksne som jobber i Lavvoen er Rikke (Pedagogisk leder), Stine (Barne- og ungdomsarbeider) og Ailin (Støttepedagog).


Vi legger vi vekt på at de voksne skal ha en aktiv rolle sammen med barna i hverdagen. Det er viktig at vi voksne er tilstede i situasjonene for å hjelpe barna til å finne løsninger. Ved å være tilstede i situasjonene, vil det også bli mye læring i her og nå situasjoner. Vi støtter og veileder underveis. Vi legger også vekt på å rose, når de på egenhånd greier å løse konflikter, inkluderer andre barn i lek og gjør andre ting som bidrar til et hyggelig fellesskap. Vi jobber med sosial kompetanse hver dag, gjennom hele dagen. Vi er også veldig bevisste på hvordan vi voksne snakker til og er sammen med barna. Barn skal tas på alvor når det gjelder tanker, følelser, meninger og reaksjoner. Vi tar oss god tid og har tid til å undre oss sammen med barna.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Store muligheter for lek og læring ligger utemiljø og nære naturområder. Friluftsliv og naturopplevelser i førskolealder er viktig både for barnas totalutvikling og med tanke på å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø.( jfr. rammeplan for barnehager kap.5.2.4) 

 
 
 Hilsen Stine, Ailin og Rikke :)

Dagsrytme ( 22/08/2017 )

edf40wrjww2utHPContent:FullText
DAGSRYTME
Åpningstida for Lavvoen er kl. 7.30-16.30.
Vi spiser frokost kl. 0830 inne i Lavvoen. To dager i uka har vi utefrokost, hvor vi samles rundt bålet eller inni gapahuken. Vi er ofte ute mesteparten av dagen, men tar også individuelle hensyn. Spiser lunsj ca. kl. 12, og frukt rundt klokken 14.

Lavvoens aktiviteter foregår ofte ute, ukeplanen beskriver aktivitetene de ulike dagene.  

På turdagene forlater vi Lavvoen kl. 10, om ikke annet er opplyst. Hvis barnet ditt kommer senere, gi oss beskjed.


 
 
Takk for at du besøkte HOLTET BARNEHAGE SA